Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Oosterwolde/Langedijke

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer G. Jager, Weidemaad 126, 8431 TW Oosterwolde.
                 Tel: 06 51321295;

Secretaris: mevrouw A. Akkerman-ten Brink, Rozendael 49, 8431 PD Oosterwolde.
                  Tel: 0516 513091;

Penningmeester/ledenadministratie: de heer P. Roos, Kringgreppelstraat 159, 8431 DP Oosterwolde.
                  Tel: 0516 521018 (graag bellen na 19.00 uur);

Bankrekeningnummer: NL65RABO0349902232

Bestuursleden: Dhr. H. Hoogenkamp                   
                         Mevr. N. Ekkels - Rooks


Afscheidshuis: Kuipenstreek 7, 8431 LX Oosterwolde
         Tel: 06 24562854.

Beheer afscheidshuis : mevr. Y. Coenrady, mevr. S. Hoogenkamp en mevr. A. Akkerman. 
                    Tel: 06 24562854.

Uitvaartverzorgers: Yarden & Geerts te Assen, tel. 0592 313 879
                               Yarden & Jochum Wouda te Oosterwolde, tel. 0516 541 968