Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Oosterwolde/Langedijke

Bij een sterfgeval

Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met

Yarden & Geerts te Assen, tel. 0592 31 38 79 of

Yarden & Jochum Wouda te Oosterwolde, tel. 0516 541 968

 

Welkom op de website van De Laatste Eer.

De al meer dan 100 jaar bestaande uitvaartvereniging telt op dit moment rond de 2100 leden. Verreweg het grootste deel van de leden woont in de dorpen Oosterwolde en Langedijke. Daarnaast staan op de ledenlijst nogal wat namen van mensen die in de loop der jaren uit dit gebied naar elders in het land zijn verhuisd, maar die wel lid zijn gebleven van De Laatste Eer.

De dood is een onderwerp waar veel mensen over het algemeen liever niet al te veel bij stilstaan. Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. Dat geldt zeker als het gaat om een afscheid door overlijden. Dat brengt heel veel emotie met zich mee. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare komen er in korte tijd veel praktische zaken op de naasten af die geregeld moeten worden om de overledene op een waardige wijze naar de laatste rustplaats te begeleiden.

Om de uitvaartplechtigheid en alles wat daarbij komt kijken zo goed mogelijk te laten verlopen, werkt onze vereniging samen met Yarden & Geerts te Assen en Yarden & Jochum Wouda te Oosterwolde. De Laatste Eer heeft aan de Kuipenstreek in Oosterwolde de beschikking over een eigen afscheidshuis, met daarin twee opbaarkamers.
Onder de verschillende kopjes is informatie te vinden over onze vereniging en andere zaken die met uitvaart en overlijden te maken hebben. Het bestuur van De Laatste Eer hoopt met deze website zowel de leden als niet-leden van de nodige informatie te voorzien.

 

Onderwerpen, zoals:

Privacystatement. Op 4 juni 2018 heeft het bestuur een Privacystatement vastgesteld, hetgeen bij de secretaris kan worden opgevraagd.

LICHTJESAVOND. Ivm Corona zal er dit jaar geen lichtjesavond (herdenken van een dierbare) worden georganiseerd.

CONTRIBUTIE. Tijdens de jaarvergadering van 16 september 2020 is besloten de basiscontributie voor 2021 te verhogen met € 1,-- tot € 21,--.

AFSCHEIDSHUIS. Per 1 oktober 2020 is ons nieuwe afscheidshuis in gebruik genomen.